این حجاب نیست..!

غنچه باز شده بسته نخواهد شد، پر پر میشود...

این حجاب نیست..!

غنچه باز شده بسته نخواهد شد، پر پر میشود...

مشخصات بلاگ

ستر من از سلاله عشق من است...
این دست و پای بسته ی من نیست!
به زیر چادرم پرنده ای نهان است.
من آزادی را از ورای آزادگی ام رصد میکنم.
من خویشتنم را برای تو پنهان کرده ام...

ریحانه ای تو...

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۰۴:۳۵ ب.ظ

هر چه میخواهی به چادرم پیله کن!

به پروانگی ام می ارزد...

 

پی نوشت:

اینجا کویر داغ و نمکزار شور نیست

ما روبروی پهنه دریا نشسته ایم...