این حجاب نیست..!

غنچه باز شده بسته نخواهد شد، پر پر میشود...

این حجاب نیست..!

غنچه باز شده بسته نخواهد شد، پر پر میشود...

مشخصات بلاگ

ستر من از سلاله عشق من است...
این دست و پای بسته ی من نیست!
به زیر چادرم پرنده ای نهان است.
من آزادی را از ورای آزادگی ام رصد میکنم.
من خویشتنم را برای تو پنهان کرده ام...

ذوالعلی ها! بهوش...

دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۲، ۰۹:۵۸ ب.ظ

فضا را که غبار میگیرد و دید را کم میکند و تشخیص صحیح و غلط و فرع و اصل را سخت، تنها آنهایی مسیر را می فهمند و به راهشان با قوت ادامه می دهند که کوله شان پر باشد از نورافکن و قطب نما و شاقول...

-
فرقی نمیکند اول اسمت "ندا آقاسلطان" باشد یا "امیرحسام ذوالعلی"!
این "بصیرت" است که تعیین میکند یکی به قتل برسد و یکی شهید شود...
 
پی نوشت:
رئیس جمهور اصرار دارد حواسمان را پرت آنور آبی ها کند، بکند! من نمی بخشم آنها را که با نان نظام بال گرفتند و با لگد، حیثیت اش را نشانه رفتند!
 
شهید بصیرت