این حجاب نیست..!

غنچه باز شده بسته نخواهد شد، پر پر میشود...

این حجاب نیست..!

غنچه باز شده بسته نخواهد شد، پر پر میشود...

مشخصات بلاگ

ستر من از سلاله عشق من است...
این دست و پای بسته ی من نیست!
به زیر چادرم پرنده ای نهان است.
من آزادی را از ورای آزادگی ام رصد میکنم.
من خویشتنم را برای تو پنهان کرده ام...

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

یک مملکت اگر بخواهد خودش روی پای خودش بایستد، مستقل بشود در همه ابعاد، چاره ندارد جز اینکه این تفکر اینکه ما باید از خارج چیز وارد بکنیم، از کله‌اش بیرون بکند. مغزش توجه به این بکند که ما از خارج نباید وارد بکنیم، اگر یک چیزی نداریم از خارج برایمان نمی‌آورند... مغزهای اروپا و مغزهای ایران فرقی ندارد جز این معنی که آن‌ها آن طوری تربیت شده اند و خودشان را آن جوری درست کرده‌اند و ماها را این طوری تربیت کرده‌اند و ما را یک موجوداتی محملی بار آورده اند. خب تا کجا ما باید این را تحمل بکنیم که ما یک وجودات محملی هستیم و باید از ارباب‌ها یک چیزی به ما برسد و حتی نان و گوشت‌مان را آن ها بدهند. این باید یک آخری داشته باشد. نمی‌شود که انسان همیشه انگل باشد به غیر.

و عمده این است که ما باور کنیم که خودمان می‌توانیم...

1359/11/25

امام خمینی(ره)،صحیفه نور جلد14 ص78

 

پی نوشت:

هفت سین مان امسال "سیلی" هم دارد...